Uw instellingen voor cookies en pixels op group.rwe

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

  • Behouden de stabiliteit van de website.
  • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
  • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
  • Leveren advertenties die bij uw interesses passen.
  • Zorgen ervoor dat u interessante inhoud direct op uw socialmedia-netwerk kunt delen.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op group.rwe te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Klimaatbescherming

Onze elektriciteitsproductie is in 2040 klimaatneutraal. – en om dat te bereiken heeft RWE één van de meest ambitieuze CO2-programma's van de hele sector opgezet.

Met een duidelijke focus op de toekomstige technologieën, duurzame energie en opslagtechnologieën zal de energieproductie van RWE in 2040 klimaatneutraal zijn. Daar investeren we ieder jaar tot wel 1,5 miljard euro (netto) in. Hoe meer de digitalisering en elektrificatie toenemen, hoe groter de behoefte aan betrouwbare elektriciteit wordt. Tegelijkertijd dwingt de klimaatverandering ons om de uitstoot aanzienlijk te verminderen. Wij willen zo goed mogelijk voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit en tegelijkertijd het klimaat beschermen. De stappen op weg naar klimaatneutraliteit staan vast.

Doelbewust op weg naar klimaatneutraliteit...

CO₂ reduction at RWE in three steps towards climate neutrality. Breakdown by estimated figures in million metric tons: after completion of the transaction with E.ON.

Tussen 2012 en 2019 hebben wij onze CO2-uitstoot met ruim 90 miljoen ton verminderd – wat neerkomt op een reductie van meer dan 50%. En we gaan verder. Onze CO2-reductiestrategie is gebaseerd op de massale uitbreiding van duurzame energiebronnen – in combinatie met een consequente en verantwoordelijke uitfasering van fossiele brandstoffen. We moderniseren ons centralepark en ontmantelen oudere centrales om de energie-efficiëntie te verbeteren. Zo verminderen we onze CO2-uitstoot per geproduceerde eenheid elektriciteit of warmte. En tegelijkertijd verminderen we het gebruik van grondstoffen, brandstofkosten en onze behoefte aan CO2-certificaten. Daarnaast zijn we al bezig met het stimuleren van projecten om met behulp van elektrolyse 'groene' waterstof te produceren op basis van duurzame elektriciteit, en doen we onderzoek naar opslagtechnologieën.

...met concrete maatregelen

Van 2020 tot 2030

 • In 2020 wordt de laatste kolencentrale van RWE in het Verenigd Koninkrijk stilgelegd. 
 • De dagbouwmijnen Inden en Hambach in Duitsland worden tegen 2030 gesloten. 
 • In Nederland wil de politiek in 2030 een einde maken aan de kolengestookte elektriciteitsproductie. Tegen die tijd zal RWE hier dus geen CO2 meer produceren door steenkool te verbranden. RWE is bezig de twee centrales in Nederland om te bouwen naar biomassacentrales en zal ze vervolgens alleen nog maar exploiteren met deze energiebron, als dat politiek en economisch haalbaar is.

Van 2030 tot 2040

 • Vanaf 2030 zal de dagbouwmijn Garzweiler alleen nog gebruikt worden om brandstof te leveren aan de overgebleven RWE-centrales en de veredeling, totdat de kolengestookte elektriciteitsproductie definitief wordt stopgezet.
 • Uiterlijk in 2038 wil Duitsland stoppen met kolengestookte energie. 

Vanaf 2040

 • Naast een groot, internationaal portfolio van wind- en zonne-installaties investeert RWE in opslagsystemen, biomassa en vooral 'groen' gas om de wisselende productie van wind- en zonne-energie op te vangen en aan te vullen.

RWE staat achter de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs

RWE houdt zich aan het Klimaatverdrag van Parijs (COP 21) en aan de klimaatbeschermingsdoelstellingen die wettelijk zijn vastgesteld. In december 2015 hebben bijna alle landen in de wereld zich er via dit akkoord toe verplicht om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau, en te streven naar een beperking tot minder dan 1,5 graden Celsius. Om dit te realiseren hebben de landen nationale reductiebeloften gedaan. De Europese Unie heeft toegezegd de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 1990. RWE levert een bijdrage door de uitbreiding van duurzame energieën te ondersteunen en de energie-efficiëntie te verbeteren, op Europees én op landelijk niveau. Onze ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming gaan verder dan de doelstellingen van de EU en onze kernmarkten.

Vermindering van andere uitstoot

De productie van elektriciteit en warmte in onze centrales leidt ook tot de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden, zwaveldioxide, stof of kwik. De wettelijke grenswaarden worden in onze fabrieken in alle bedrijfsomstandigheden nageleefd door middel van primaire emissiereductiemaatregelen, zoals de optimalisatie van de verbrandingstechniek, en secundaire emissiereductiemaatregelen, zoals ontstoffing en ontzwaveling. Het doel is om verbeterde technologieën te gebruiken om vanaf midden 2021 te voldoen aan de EU-doelstellingen voor de vermindering van de kwikuitstoot.

Daarnaast komt bij onze dagbouwactiviteiten met name stof en geluid vrij. Om deze te verminderen nemen we passende maatregelen, altijd in overleg met de toezichthoudende autoriteiten en rekening houdend met de operationele en lokale omstandigheden. (Concrete maatregelen worden beschreven in het MVO-verslag (in het Engels).)Bovendien is de operationele bewaking van onze dagbouwen 24 uur per dag bereikbaar voor alle betrokken omwonenden, bijvoorbeeld om bij acute geluidsoverlast direct corrigerende maatregelen te kunnen nemen.

 

Je bent misschien ook geïnteresseerd in het volgende

Recultivatie van dagbouwmijnen

Een hoogwaardige recultivatie voor een woon- en werkomgeving voor toekomstige generaties.

Lees verder (in het Engels)

Waterverbruik en afvalbeheer

Afvalvermijding, correcte verwijdering en een verantwoordelijk gebruik van water.

Lees verder

Management

Onze interne richtlijnen en bedrijfswaarden vormen het kader voor integer handelen.

Lees verder