Uw instellingen voor cookies en pixels op group.rwe

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Leveren advertenties die bij uw interesses passen.
    • Zorgen ervoor dat u interessante inhoud direct op uw socialmedia-netwerk kunt delen.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op group.rwe te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Waterverbruik en afvalbeheer

Minder afval en correcte verwijdering

Bij verantwoordelijk gebruik van hulpbronnen gaat het niet alleen over een duurzaam gebruik van grondstoffen, maar ook over duurzaam afvalbeheer. Zo kunnen we voldoen aan de geldende eisen. We proberen afvalwater en afval zoveel mogelijk te vermijden, terwijl onvermijdelijk afval volgens de wettelijke voorschriften en op de juiste wijze wordt afgevoerd.

De manier waarop wij met afval omgaan, wordt bepaald door de volgende principes: vermijding, terugwinning, recycling en verwijdering. Daarbij proberen we in eerste instantie afval zoveel mogelijk te voorkomen. En dus onderzoeken we manieren om minder afval te produceren, zodat mogelijke maatregelen om afval te verminderen al in het plannings- en aanbestedingsproces kunnen worden geïntegreerd.

Een omvangrijk afvalbeheersysteem zorgt ervoor dat afval correct en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften wordt verwijderd. Bij de verwijdering wordt onderscheid gemaakt tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, en tussen terugwinning en verwijdering. Op basis hiervan wordt het afval verder afgevoerd. Bij de verwijdering worden informatiesystemen gebruikt om ervoor te zorgen dat de geldende wettelijke en contractuele voorwaarden voor de verwijdering van het geproduceerde afval worden nageleefd.

Het grootste deel van ons afval bestaat uit de resten uit onze kolencentrales. De as van de steenkoolcentrales en gips, dat in de rookgasontzwaveling van onze steenkoolcentrales wordt geproduceerd, worden als bijproducten van de elektriciteitscentrale verkocht. De as van de bruinkoolcentrales wordt voor 100% afgevoerd naar onze afvaldepots. Daarnaast wordt er ook nog ander afval geproduceerd, dat ook in het afvalbeheer wordt verwerkt. Wij behandelen de reststoffen en het afval van onze centrales, die ontstaan tijdens de exploitatie maar ook tijdens de ontmanteling van de centrales, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Watergebruik

Water is van levensbelang, maar helaas is de hoeveelheid ook beperkt. Onze energieproductie kan gevolgen hebben voor wateren en waterbronnen en een negatieve impact hebben op het milieu en de samenleving. Wij zijn een industrieel bedrijf en gebruiken water, en dus zien we het als onze plicht om op een verantwoordelijke manier met water om te gaan. Dat geldt zowel voor watergebruik als de onttrekking aan en lozing in oppervlaktewater of grondwater. We willen de negatieve gevolgen van onze activiteiten voor de wateren en ecosystemen vermijden of – als dat niet mogelijk is – zoveel mogelijk beperken. Ingrepen, zoals de toevoer van koelwater naar onze thermische centrales of het drooghouden van onze dagbouwmijnen door grondwater te onttrekken, proberen we zo terughoudend mogelijk uit te voeren. Onvermijdelijke negatieve gevolgen willen we zo goed mogelijk compenseren.

Voor de activiteiten van RWE die een impact hebben of kunnen hebben op wateren worden de raakvlakken met het betreffende water geregistreerd en wordt bepaald wat de impact precies is. Op basis van de beschikbare vergunningen, grenswaarden en adviezen van deskundigen, en op basis van de operationele activiteiten van het voorgaande jaar, registreren en evalueren we de milieueffecten op het oppervlaktewater en het grondwater. We passen de maatregelen die we hebben genomen om risico's te minimaliseren en ongelukken te voorkomen op basis van deze evaluaties aan.

Afvalwaterzuivering

RWE beschikt over een intern systeem voor afvalwaterzuivering. De concentraties schadelijke stoffen in het afvalwater worden door de autoriteiten beperkt op basis van monitoringwaarden. Deze waarden worden bewaakt met onze eigen controlesystemen. Naast onze interne controles wordt in sommige bedrijfsonderdelen gebruikgemaakt van geautoriseerde externe controles om eventuele verontreiniging tegen te gaan. Door ons te houden aan de toegestane monitoringwaarden kunnen we garanderen dat de lozing van afvalwater niet in strijd is met de beheersdoelstellingen van het oppervlaktewater.

Je bent misschien ook geïnteresseerd in het volgende

Recultivatie van dagbouwmijnen

Een hoogwaardige recultivatie voor een woon- en werkomgeving voor toekomstige generaties.

Lees verder (in het Engels)

Klimaatbescherming

Vol ambitie op weg naar klimaatneutraliteit – met één van de meest ambitieuze programma's om de CO2-uitstoot te verminderen in de sector.

Lees verder

Sociaal en maatschappelijk verantwoord

Als onderdeel van de maatschappij neemt RWE ook zijn sociale verantwoordelijkheid. 

Lees verder