Innovatie en de toekomst

De toekomst van energie vormgeven door innovatie

Efficiënt, milieuvriendelijk en slim – zo kun je de energievoorzieningen van de toekomst het best omschrijven. En RWE is druk bezig om deze toekomst te realiseren, met talloze projecten in alle onderdelen van de keten. Het portfolio met onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van RWE wordt bepaald door de actuele en toekomstige eisen die gesteld worden aan onze kernactiviteit: energie.

De belangrijkste doelstellingen van onderzoek en ontwikkeling bij RWE

Het doel van onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten wordt ook bepaald door onze strategische visie: we zijn een geloofwaardige en efficiënte partner voor de transformatie van het Europese energiesysteem op lange termijn. We beoordelen alle maatregelen op basis van onze strategische waarden, bijvoorbeeld door vast te stellen wat de voordelen van onze projecten zijn voor het milieu, de grondstoffenvoorraad, de leveringszekerheid en, niet in de laatste plaats, voor de concurrentiepositie van RWE. Binnen het volledige bedrijf worden hiervoor dezelfde criteria gehanteerd. Daarnaast bundelen we de individuele expertises van de bedrijfsonderdelen van RWE in gemeenschappelijke onderzoeksprojecten.

Sterke partner in industrie en wetenschap

RWE gebruikt zijn ervaring ook voor internationale projecten en deelt zijn bevindingen met partners uit de wetenschap en het bedrijfsleven. Zo spelen de experts van RWE een belangrijke rol bij de internationale activiteiten van het European Technology Platform for Zero-Emission Fossil Fuel Power Plants. Omdat onze focus ligt op toepassingsgericht onderzoek en ontwikkeling, complementeren onze expertises de meer wetenschappelijke oriëntatie van onze talloze samenwerkingspartners op universiteiten en hogescholen en publieke onderzoeksinstanties. Daardoor kunnen we niet alleen onze projecten succesvol afronden, maar kunnen we deze universiteiten, hogescholen en instanties ook helpen met de nieuwste onderzoeksonderwerpen en een bijdrage leveren aan de gekwalificeerde en op de praktijk gerichte opleiding van jonge wetenschappers.


Wij helpen je graag

Direct de juiste contactpersoon vinden

Alle contactpersonen