Overgang naar duurzame biomassa

De steenkool gestookte energiecentrales van RWE in Nederland worden geschikt gemaakt om van brandstof te wisselen: minder steenkool, meer biomassa. Hiervoor zijn met name investeringen in de logistiek van biomassa noodzakelijk.

Op zowel de Amercentrale in Geertruidenberg als de Eemshavencentrale in Eemshaven worden deze aanpassingen momenteel gedaan of zijn ze inmiddels al afgerond.

Amercentrale

Al enkele jaren wordt op de Amercentrale biomassa als tweede brandstof gebruikt. In 2017 namen we het besluit om de Amercentrale stapsgewijs geschikt te maken voor meer biomassa, zodat we in 2020 80% van de steenkool hebben vervangen door biomassa (massabasis). De naam van dit project is ABC-project:  Amer Biomass Conversion Project.

Het ABC-project behelst onder andere een tweede scheepsontlader, tweede transportband op de kade en het in gebruik nemen van een vierde opslagsilo. Met kettingtransportbanden wordt een tweede route naar het ketelhuis aangelegd, waarbij het aantal biomassa ontvangstsilo’s  aan de buitenzijde van het ketelhuis wordt uitgebreid. De honderden meters kettingtransportband zijn geheel omkast, drukbestendig en voorzien van verschillende veiligheidssystemen. Om deze tweede biomassalogistiek te voeden wordt op het terrein van de Amercentrale het elektrische netwerk verzwaard en aparte besturing aangelegd.

In de centrale bouwen we poederkoolmolens om tot biomassamolens en worden diverse kanalen en leidingen rondom de ketel geschikt gemaakt voor verbanding van de houtpellets.

Eemshavencentrale

Op de Eemshavencentrale wordt voor de eerste maal een biomassalogistiek gebouwd, bestaande uit een schipsontlader, transportband op de kade, één grote opslagsilo en een transportsysteem richting de verbrandingsketel.

Ook hier worden poederkoolmolens geschikt gemaakt, kanalen en leidingen rond de ketel aangepast. De aanpassingen worden eind 2019 getest, zodat in 2020 op de Eemshavencentrale gestart kan worden met de inzet van houtpellets.

Van het plaatsen van het dak maakten op de grote opslagsilo voor biomassa ie een video gemaakt.