Sponsoring

De productielocaties van RWE Generation NL staan in verbinding met de omgeving. Om die verbondenheid tastbaar te maken, sponsoren we regelmatig lokale initiatieven. Initiatieven die energie geven aan de omgeving en passen in de regio. En vaak omdat onze medewerkers betrokken zijn als vrijwilliger.

Onze sponsoractiviteiten beperken zich tot de directe omgeving van onze centrales in Eemshaven, Geertruidenberg en Maasbracht (Brachterbeek).

De Eemshavencentrale richt zich met name op kleinschalige culturele activiteiten met het RWE Cultuurfonds.