Uw instellingen voor cookies en pixels op group.rwe

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

  • Behouden de stabiliteit van de website.
  • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
  • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
  • Leveren advertenties die bij uw interesses passen.
  • Zorgen ervoor dat u interessante inhoud direct op uw socialmedia-netwerk kunt delen.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op group.rwe te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Gegevensbescherming

Het privacybeleid van RWE

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Uw privacy is belangrijk voor ons, en bij een bezoek aan onze website moet u zich steeds veilig en prettig voelen. Daarom hebben wij zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen waardoor wij ons te allen tijde aan de relevante wet- en regelgeving houden. In dit document staat welke informatie wij mogelijk verzamelen en wat wij ermee doen.

RWE AG is verantwoordelijk voor de content en diensten die op deze website beschikbaar zijn.

RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen, Duitsland
T +49(0)201-51790
F +49(0)201-51795005

E-mail aan RWE Aktiengesellschaft

Mocht u vragen over privacy bij RWE AG hebben, neemt u dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via:

RWE Aktiengesellschaft
Datenschutzbeauftragter (Functionaris Gegevensbescherming)
RWE Platz 1
45141 Essen, Duitsland

E-mail datenschutz@rwe.com

Persoonsgegevens

Alleen ú beslist of u ons uw persoonsgegevens verstrekt, bijv. als onderdeel van uw inschrijving of een verzoek om contact met u op te nemen. Over het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden, uw bestelling kunnen verwerken of u toegang kunnen verlenen tot speciale informatie, producten of diensten.

Wanneer u zich inschrijft, een verzoek om contact indient enz., kan het zijn dat u vrijwillig persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt. Dit kan betekenen dat wij uw gegevens moeten doorgeven aan een andere concernvennootschap. Uw gegevens worden niet met derden buiten het concern gedeeld, tenzij dit expliciet verplicht is op grond van de voorwaarden van uw verzoek of het product of de dienst waar u om vraagt. Daarvan wordt u alsdan op de hoogte gesteld. Desgewenst kunt u ons ook persoonsgegevens verstrekken via toepassingen die zijn opgenomen in ons platform (bijv. contactformulieren of diensten waarvoor u een account dient aan te maken). Voor het gebruik van deze toepassingen kunnen voorwaarden gelden die afwijken van het hierin gestelde. Wij wijzen u daar uitdrukkelijk met aanvullende privacybepalingen op. Artikel 6 lid 1 sub b van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient als de rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent. Het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub a AVG is van toepassing op situaties waarin wij toestemming van betrokkenen nodig hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Algemene informatie

Als u onze website bezoekt of een bestand bekijkt, wordt over dit proces informatie in een logbestand op onze webserver opgeslagen. Behalve uw IP-adres wordt deze informatie niet aan u als persoon gekoppeld. Wij kunnen derhalve niet vaststellen welke gebruiker welke informatie heeft bekeken. Maar als u onze website bezoekt worden de door uw browser doorgegeven gegevens wel automatisch verzameld en opgeslagen.

Dit betreft de volgende gegevens:

 • De domeinnaam van de website waar u vandaan kwam
 • De websites die u in ons systeem heeft bezocht
 • De namen van de door u bekeken bestanden
 • De datum en tijd waarop u een bestand heeft bekeken
 • De naam van uw internetprovider
 • Het besturingssysteem en de browserversie van uw pc (indien van toepassing)
 • De hostnaam van de voor het bezoeken van de website gebruikte computer
 • Taalinstellingen

Deze gegevens worden verzameld voor veiligheids- en/of statistische doeleinden en om onze aanwezigheid op internet te optimaliseren. Deze gegevens worden niet toegeschreven aan specifieke personen, en worden niet in verband gebracht met andere gegevensbronnen. De gegevens worden zes maanden opgeslagen en vervolgens gewist. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. In uitzonderlijke gevallen zijn wij verplicht om persoonsgegevens vrij te geven, doch alleen wanneer ons dat door een daartoe bevoegde instantie wordt opgedragen, als het nodig is om gevaar af te wenden, in het kader van handhaving van de wet of om andere bij wet vastgelegde redenen.

IP-adressen

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat IP-adressen niet in duidelijke tekst wordt vastgelegd wanneer u gebruik maakt van onze websites. Voordat uw IP-adres in ons webserverlogbestand wordt opgeslagen, wordt het gepseudonimiseerd met behulp van een proces dat voldoet aan privacyvereisten. Wij gebruiken de gepseudonimiseerde IP-adressen bijvoorbeeld om vast te stellen dat ons systeem wordt aangevallen, om aanvallen tegen te gaan, of om webstatistieken op te stellen.

Webanalyse en weboptimalisatie via cookies en tracking pixels

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en tracking technologieën. Die worden gebruikt om onze website te optimaliseren, onze dienstverlening te verbeteren en voor marketingdoeleinden. Hieronder volgt een beschrijving van deze technologieën en de werking ervan.

Als u een van onze websites bezoekt, slaan wij informatie in de vorm van cookies op uw computer op; daarmee herkennen wij u automatisch bij uw volgende bezoek aan onze website. Cookies zijn tekstbestandjes die óf in uw webbrowser óf door uw webbrowser op uw computer worden opgeslagen. Bij het bekijken van een website kan er een cookie op uw besturingssysteem worden opgeslagen. Dit cookie bevat tekens in een kenmerkende volgorde waarmee de browser eenvoudig herkend kan worden bij een volgend bezoek aan de website.

Dankzij het gebruik van cookies kunnen wij onbeperkt gebruik van onze website aanbieden. De cookies zorgen ervoor dat uw bezoek aan onze website zo eenvoudig mogelijk wordt. Zo helpen zij ons om een website aan uw belangstelling aan te passen, of om uw gebruikersnaam te bewaren, zodat u die niet bij elk bezoek hoeft in te voeren.

Wij maken op onze website ook gebruik van tracking pixels. Tracking pixels zijn kleine grafische afbeeldingen op websites, waarmee inloggegevens kunnen worden vastgelegd en geanalyseerd. Wanneer u een website bezoekt slaan tracking pixels informatie in het cookiebestand in uw browser op. Door gebruik te maken van pixels kunnen wij gerichte informatie en content aanbieden.

Op onze website heeft u de mogelijkheid om onze cookie- en pixelinstellingen te bekijken en bewerken. Dat doet u hier. Bedenk wel dat sommige technisch essentiële cookies en pixels noodzakelijk zijn om de functionaliteit van onze websites te behouden.

Wij maken gebruik van verwerkers zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG voor de werking en het gebruik van cookies. In sommige gevallen hebben de verwerkers mogelijk inzage in uw persoonsgegevens die met behulp van cookies en pixels zijn verzameld en verwerkt. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van deze gegevens.

Klik hier voor een overzicht van de op onze websites gebruikte cookies en pixels, de gegevens die in ieder geval verwerkt worden en de relevante ontvangers ervan.

RWE maakt gebruik van de volgende categorieën cookies en pixels:

Kinderen

Kinderen mogen zonder toestemming van hun ouder of voogd géén persoonsgegevens aan RWE-websites doorgeven. RWE adviseert ouders/voogden om hun kinderen te leren hoe zij op internet veilig en verantwoord met persoonsgegevens omgaan. RWE zal in geen geval opzettelijk persoonsgegevens van kinderen verzamelen of die informatie zonder toestemming gebruiken of aan derden bekendmaken.

Beveiliging

RWE kent procedures om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen. Er wordt al het mogelijke gedaan om uw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, onbevoegde inzage en onbevoegde bekendmaking.

Links naar andere websites

RWE-websites bevatten links naar andere websites. Als provider van onze websites zijn wij alleen verantwoordelijk voor de content van onze eigen websites. Onze eigen content moet te onderscheiden zijn van content die door andere providers wordt gemaakt; daarvoor kunnen wij ook geen verantwoordelijkheid nemen en veronderstellen wij niet de eigenaar te zijn. Wij hebben er geen zeggenschap over of de exploitanten van de gelinkte website voldoen aan de betreffende wettelijke privacyregelingen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op de websites van andere providers, zelfs als deze worden bezocht via links op onze website. Wij vragen steeds uw aandacht voor het privacybeleid van die andere providers. Voor de content van websites van derden aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Wij verzoeken u het ons te laten weten indien u overtredingen op dat gebied ontdekt. Wij zullen dan de links bekijken en zo nodig verwijderen.

Aanwezigheid van het bedrijf op social media (fanpagina's op Facebook, Twitter, Flickr, Xing, LinkedIn en Youtube) en op Google Maps

Door ervoor te zorgen dat ons bedrijf op socialmediakanalen aanwezig is, streven wij er naar om actief met u te communiceren en u de gelegenheid te bieden op die manier over onze producten en diensten te vernemen.

N.B. Wij kunnen niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens in dergelijke gevallen worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie. Daardoor kan het in sommige gevallen lastiger zijn om uw rechten te laten gelden, hetgeen een risico voor de individuele gebruiker inhoudt. 

Als u gebruik maakt van socialmediakanalen waarop ons bedrijf aanwezig is, leidt dat er over het algemeen toe dat er cookies op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies leggen het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker vast. De uit deze cookies verkregen informatie wordt over het algemeen gebruikt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, en om advertenties te laten zien die hoogstwaarschijnlijk aansluiten bij uw interesses als gebruiker ervan; dit gebeurt aan de hand van waargenomen gebruikerspatronen. 

Dankzij Facebook “Insights” kunnen wij statistische gegevens in verschillende categorieën via onze Facebook-pagina bekijken. Deze statistieken worden door Facebook gegenereerd en beschikbaar gesteld. Als exploitant hebben wij geen invloed op het genereren en weergeven van deze statistieken. Wij kunnen deze functie niet deactiveren en niet voorkomen dat gegevens worden gegenereerd en verwerkt. Facebook stelt op basis van onze Facebook-pagina de volgende gegevens aan ons ter beschikking, voor een periode naar onze keuze, voor de categorieën fans, abonnees, mensen die wij hebben bereikt en mensen die gereageerd hebben op onze posts:

Totaal aantal paginaweergaven, "vind-ik-leuk"-informatie, pagina-activiteiten, postinteractie, bereik, videoweergaves, postbereik, commentaar, gedeelde content, reacties, verhouding mannen/vrouwen, land/stad van herkomst, taal, weergaven en klikken in de shop, klikken op routeplanners, klikken op telefoonnummers. Er wordt ook informatie gegeven over de Facebook-groepen die gelinkt zijn aan onze Facebook-pagina. Omdat Facebook constant in ontwikkeling is, kan de beschikbaarheid van gegevens en de manier waarop deze verwerkt worden veranderen. Wij verwijzen u derhalve door naar het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/policy.php) voor verdere informatie. Wij gebruiken deze gegevens in samengevoegde vorm om onze posts en activiteiten op onze Facebook-pagina voor gebruikers aantrekkelijker te maken. Daarom hebben wij een overeenkomst gesloten met Facebook over zogenaamde "Supplement paginastatistieken" met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang in de communicatie met u in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG. Daarnaast kan de provider van het betreffende sociale medium u om toestemming vragen voor de verwerking van uw gegevens. 

Wij hebben geen invloed op de gegevens die worden verzameld door de provider van het betreffende medium en diens verwerkingsactiviteiten, en wij zijn ook niet volledig op de hoogte van de volle omvang van gegevensverzameling, de doeleinden van het verwerken of de opslagtermijnen. Verder hebben wij ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de diverse providers. Dienovereenkomstig merken wij op dat betrokkenen bij de provider moeten zijn om op te komen voor hun rechten, aangezien alleen de provider directe toegang heeft tot de verzamelde gegevens en in staat is gepaste maatregelen te treffen en informatie te geven. Eventuele verzoeken om inlichtingen die aan ons zijn gericht worden dan ook naar de provider doorgestuurd. 

Als meer informatie over gegevensverwerkingsprocessen nodig is, wordt u verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de provider:

Onze website bevat zogenoemde 'embedded map content' van Google Maps van Google LLC, via een API.  Om deze 'embedded content' in uw browser te kunnen weergeven heeft Google uw IP-adres en locatiegegevens nodig. Het IP-adres wordt naar een Google-server in de VS gestuurd. Als u onze website bezoekt, wordt u door middel van onze zogenaamde cookie-banner geïnformeerd over het gebruik van Google Maps door een verwijzing naar deze informatie over gegevensbescherming. Indien u akkoord gaat met de verwerking, klik dan op deze cookie-categorie om toestemming te geven als juridische basis in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit a) van de AVG. In overeenstemming met Art. 49 lid 1 lit a van de AVG geeft u ook toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de VS. De VS wordt door het Europese Hof van Justitie beschouwd als een land met ontoereikende gegevensbescherming volgens de Europese normen. In het bijzonder bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, waarschijnlijk zonder de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Deze dienst wordt verleend door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  De moedermaatschappij is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. Als u uw toestemming wilt controleren of intrekken, kijk dan hier.

Het versturen van nieuwsbrieven

 

Wij bieden u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrieven op onze website en via 'embedded frames' op onze socialmediaplatformen. Indien u toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de betreffende nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en voor- en achternaam voor het versturen van informatie (zo mogelijk op uw behoeften afgestemd) over het RWE concern. Wij bewaren en verwerken deze gegevens in het kader van het versturen van de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven bevatten informatie over het RWE concern. Tot de huidige nieuwsbrieven behoren in het bijzonder:

 • Nieuwsbrief voor Investeerders
 • Nieuwsbrief van RWE AG
 • Nieuwsbrief over vacatures

De rechtsgrond voor de hiervoor omschreven gegevensverwerking is uw toestemming conform het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Wij maken gebruik van de dubbele opt-inprocedure, zodat er geen vergissingen worden gemaakt bij het invoeren van uw e-mailadres. Zodra u uw e-mailadres in het betreffende veld heeft ingevoerd, sturen wij u een link ter bevestiging. Uw e-mailadres wordt pas in onze verzendlijst bewaard als u op deze link heeft geklikt.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief te allen tijde intrekken (en dat geldt dan alleen voor toekomstige nieuwsbrieven) door u er bijv. op onze website voor uit te schrijven. De link om u uit te schrijven vindt u onderaan iedere nieuwsbrief. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens die eerder met uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Indien er voor het versturen van de nieuwsbrief externe verwerkers worden aangewezen, dan zijn zij contractueel gebonden in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Vragen en opmerkingen

U heeft het recht om te allen tijde kosteloos informatie van ons te krijgen over de door ons opgeslagen persoonsgegevens van u en om bezwaar te maken tegen de verwerking of het gebruik ervan. U kunt ook opkomen voor uw recht om uw persoonsgegevens te laten blokkeren, verwijderen of corrigeren. Neem contact met ons op via datenschutz@rwe.com wanneer u vragen of suggesties met betrekking tot privacy heeft.

U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van een belangenafweging of het algemeen belang als er vanuit uw betreffende situatie redenen zijn voor het bezwaar. Dit is ook van toepassing op profilering op basis van deze bepaling.

Als u een bezwaar indient, staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die bescherming voor de verwerking billijken en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te handhaven, uit te voeren of te verdedigen.

Bezwaar kan informeel worden gemaakt, en moet zo mogelijk gericht zijn aan:

RWE AG, RWE Platz 1, 45141 Essen, Duitsland, e-mail ds-koordination.rwe@rwe.com

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Bij geschillen met betrekking tot gegevensbescherming staat het u vrij om contact op te nemen met de toezichthoudende commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen (Postfach 20 04 44 in 40102 Düsseldorf, Duitsland).

Aangezien het internet altijd in ontwikkeling is, kan het zijn dat wij onze strategie ter bescherming van gegevens dienovereenkomstig moeten aanpassen. Wij brengen u tijdig via deze website op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 

RWE Group 2020, Essen, Duitsland


Onze functionaris gegevensbescherming

Voor vragen en inzage verzoeken betreffende uw persoonlijke gegevens

contact