RWE-strategie

Wij staan voor een veilige en betrouwbare energievoorziening – dat is RWE.

Elektriciteit is een essentieel onderdeel van onze moderne, digitale maatschappij. Computernetwerken, transport, industrie en onze infrastructuur – één ding hebben ze met elkaar gemeen: ze kunnen niet zonder elektriciteit.

Voor sommigen speelt elektriciteit nu al een grote rol, bijvoorbeeld omdat ze een elektrische auto rijden. Voor anderen gaat elektriciteit in de toekomst een veel grotere rol spelen. De vraag naar elektriciteit zal dus alleen maar toenemen.

Elektriciteit biedt enorme kansen en mogelijkheden – ook voor RWE. Om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende elektriciteit beschikbaar is, hebben we ook op de langere termijn energiecentrales nodig die elektriciteit kunnen produceren als dat nodig is.

Dit is de basis voor de toekomst van RWE. Onze strategie is gebaseerd op drie doelstellingen.

Optimaliseren activiteiten

RWE blijft zijn operationele activiteiten voor de centrales optimaliseren.

De energiecentrales van RWE blijven van topkwaliteit. We blijven onze kerncentrales veilig exploiteren totdat ze op een efficiënte manier ontmanteld worden. RWE heeft een duidelijke agenda voor de CO2-vermindering van zijn bruinkoolcentrales.

Inspelen op mogelijkheden

RWE speelt in op mogelijkheden binnen al zijn kernactiviteiten.

De omvorming van het energiesysteem zal op lange termijn gevolgen hebben voor de samenstelling van ons portfolio. We willen ons portfolio van flexibele activa ontwikkelen en onszelf strategisch, operationeel en organisatorisch zo positioneren dat we kunnen anticiperen op belangrijke marktontwikkelingen. Het belangrijkste doel van de energiehandel is dat we winst maken op de lange termijn. De komende jaren wil RWE ook op dit gebied organisch groeien.

Leveringszekerheid

RWE is een drijvende kracht achter nieuwe oplossingen voor de leveringszekerheid.

De betrouwbaarheid van onze energievoorziening is een van de belangrijkste uitdagingen van de energietransitie. En dat betekent dat we vandaag al een visie moeten ontwikkelen voor de verre toekomst, waarbij we rekening houden met technologieën zoals power-to-gas, power-to-liquid en grote opslagaccu's. Deze technologieën zijn essentieel voor een succesvolle energietransitie. RWE doet vanaf het allereerste begin mee aan deze ontwikkelingen.

En dus heeft RWE een duidelijk plan voor de toekomst: wij zorgen voor leveringszekerheid. We zijn daarmee een actieve speler en de ruggengraat van de transitie van Europese energiesystemen. RWE levert veilige en betaalbare energie voor landen, bedrijven en, vooral, mensen. Dat is onze missie – en die willen we realiseren, met alle energie, expertise en innovatie die we hebben.

RWE is en blijft een onderneming met een duidelijke doelstelling:

POWERING. RELIABLE. FUTURE.

Als leverancier van veilige energie in onze kernregio's.

Wij zorgen voor stabiele netwerken en leveringszekerheid. De basis hiervan wordt gevormd door onze grote, flexibele centraleportfolio in Duitsland en onze hoogefficiënte centrales in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Hierdoor zijn wij een partner van de energietransitie in Europa.

Als een betrouwbare en flexibele leverancier van betaalbare en veilige energievoorzieningen.

We hebben een uitgebreid en divers centraleportfolio dat uit gas, kolen, bruinkool, kernenergie, water en biomassa bestaat. Hierdoor zijn we opgewassen tegen marktontwikkelingen die een bedreiging kunnen vormen voor iedere energiebron afzonderlijk.

Als toonaangevende energiehandelaar op de grootste Europese en internationale markten.

Wij zijn actief op de internationale energie- en grondstoffenmarkt voor bijvoorbeeld elektriciteit, gas, kolen en olie. Liquide markten staan garant voor een efficiënte en betrouwbare energievoorziening voor de Europese economie.

Wij leveren omvangrijke maatoplossingen voor de energievoorziening van onze klanten.

En we bieden onze industriële klanten, handelspartners en gemeentelijke nutsbedrijven veiligheid en innovatieve maatoplossingen voor hun energievoorzieningen.

Contact en diensten

De juiste contactpersoon vinden.

Alle contactpersonen