RWE's strategie

Waar we voor staan – Doelstelling, ambitie en missie van het nieuwe RWE

Our energy for a sustainable life – dat is het nieuwe RWE

Elektriciteit is de energie van onze moderne tijd. Hoe meer de digitalisering en elektrificatie toenemen, hoe groter de behoefte aan constant beschikbare en betrouwbare elektriciteit wordt. Tegelijkertijd dwingt de klimaatverandering ons om de uitstoot aanzienlijk te verminderen. En dus staat de samenleving voor een enorme uitdaging. Hoe kunnen we voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit en tegelijkertijd het klimaat beschermen?

De transformatie van onze energievoorziening is de sleutel tot een duurzame toekomst. En dat lukt alleen als duurzame-energiebronnen snel en resoluut worden uitgebreid. Op die manier wordt duurzame-energieproductie een veelbelovende groeimarkt. Wij zien kansen om commerciële activiteiten te koppelen aan duurzaamheid – en die kansen zullen we benutten. Als een van de grootste elektriciteitsproducenten nemen wij het initiatief voor een schone energievoorziening.

Onze doelstelling – de zin en het doel van het nieuwe RWE – is daarom: “Our energy for a sustainable life”. Wij zullen ons vol energie inzetten voor een duurzamere manier van leven.

Om deze belofte na te komen, hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld. We gaan onze eigen CO2-uitstoot drastisch verminderen. In 2040 zijn we CO2-neutraal en leveren we voor 100% duurzame energie. Dit moet zo efficiënt mogelijk gebeuren, om ervoor te zorgen dat onze elektriciteit niet alleen schoon is, maar ook betaalbaar en veilig blijft.

Onze nieuwe ambitie in één zin:

In 2040 zijn we CO2-neutraal. Met schone, veilige en betaalbare energie.

En op basis van die doelstelling hebben we onze missie geformuleerd – de leidraad voor alle toekomstige beslissingen binnen RWE.

We investeren massaal in de uitbreiding van duurzame-energiebronnen. En we verminderen onze CO2-uitstoot – tot we in 2040 klimaatneutraal zijn.

  • Met onze flexibele centrales ondersteunen we veilige energievoorziening en tegelijkertijd ontwikkelen we toekomstbestendige opslagsystemen.
  • We blijven groeien en vermeerderen de waarde van onze onderneming.
  • Wij komen de klimaatdoelstellingen na, zetten ons in voor hoge sociale normen en bevorderen een diverse bedrijfscultuur. Wij vertrouwen op onze betrokken en gemotiveerde medewerkers.
  • Samen met onze partners werken we aan innovatieve oplossingen voor onze klanten – binnen alle afdelingen van ons bedrijf. Wij maken technologische vooruitgang mogelijk.
  • We weten waar we vandaan komen en zijn een verantwoordelijke partner voor mensen en de regio's waarin we actief zijn.

Wij helpen je graag

Direct de juiste contactpersoon vinden

Alle contactpersonen