RWE-groep

Overzicht van de belangrijkste cijfers van 2018

POWERING. RELIABLE. FUTURE.

    2018 2017 +/- in %
Elektriciteitsproductie       miljard kWh 176.0 200.2 -12.1
Externe opbrengsten (exclusief aardgas- en elektriciteitsbelasting)       € miljoen 13,388 13,822 -3.1
Aangepaste EBITDA       € miljoen 1,538 2,149 -28.4
Aangepaste EBIT       € miljoen 619 1,170 47.1
Winst voor belastingen       € miljoen 49 2,056 -97.6
Nettowinst       € miljoen 335 1,900 -82.4
Kasstroom uit operationele activiteiten       € miljoen 4,611 -3,771 222.3
Kapitaaluitgaven       € miljoen 1,260 902 39.7
Vastgoed, centrales en installaties, immateriële activa       € miljoen 1,079 706 52.8
Financiële activa       € miljoen 181 196 -7.7
Vrije kasstroom1       € miljoen -3,439 -4,439 177.5
Aantal uitstaande aandelen (jaarlijks gemiddelde)       duizend 614,745 614,745
Winst per aandeel       € 0.54 3.09 -82.5
Dividend per gewoon aandeel       € 0.702 1.50
Dividend per preferent aandeel       € 0.702 1.50
         
    31 Dec 2018 31 Dec 2017  
Nettoschuld       € miljoen 4,389
Personeel3   17,748 19,106 -7.1
1 Gewijzigde termijn; zie uitleg op pagina 40. 
2 Dividendvoorstel voor boekjaar 2017 van RWE AG, behoudens goedkeuring van een resolutie tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 3 mei 2019.
3 Omgerekend in fte's

Contact en diensten

De juiste contactpersoon vinden.

Alle contactpersonen