Uw instellingen voor cookies en pixels op group.rwe

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Leveren advertenties die bij uw interesses passen.
    • Zorgen ervoor dat u interessante inhoud direct op uw socialmedia-netwerk kunt delen.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op group.rwe te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Dé brandstof voor de energietransitie

Biomassa

De inzet van duurzame biomassa is een noodzakelijke aanvulling op de energieproductie met windmolens en zonnepanelen. Er is momenteel nog onvoldoende energie uit windmolens en zonneparken om ons hele land van stroom te voorzien. Daarnaast is er ook duurzame energie nodig als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Ook daarvoor zorgt biomassa.

Nederland staat voor de uitdaging om voor zijn energievoorziening over te schakelen naar bronnen die CO2-neutraal zijn, dus geen extra CO2 uitstoten. Wij dragen bij aan deze transitie. Dit betekent dat we geleidelijk afscheid nemen van fossiele brandstoffen zoals kolen. Wij willen stap voor stap overschakelen naar meer duurzame grondstoffen.

Dat doen we door onze centrales in Geertruidenberg en de Eemshaven om te bouwen tot CO2-neutrale centrales die draaien op biomassa in plaats van kolen, voorzover dit economisch haalbaar is en we daarvoor de juiste vergunningen verkrijgen. Energiecentrales zorgen voor continuïteit in de energievoorziening . En ze draaien ook als er geen wind is en de zon niet schijnt. Daarom is de inzet van biomassa de noodzakelijke, duurzame en flexibele back-up in een nieuwe energievoorziening waarin wind en zon de boventoon voeren.

Wat is biomassa?

Biomassa is een collectieve term voor biologische grondstoffen die in energie omgezet kunnen worden. Het bestaat uit reststoffen uit bijvoorbeeld de bosbouw, de agrarische sector of dood plantmateriaal waar korrels of pellets van worden gemaakt die makkelijk kunnen worden gestookt in een centrale. Wij gebruiken voornamelijk houtpellets als biomassa, maar onderzoeken ook nieuwe grondstoffen en toepassingen. 

In dit filmpje leggen wij uit hoe wij met biomassa CO2-neutrale energie produceren.

Hoe gebruiken wij biomassa? 

In onze energiecentrales verbranden we grondstoffen om stoom te maken. Kolen of gas, maar dat kunnen we dus vervangen door biomassa. Die stoom zorgt ervoor dat de turbine gaat draaien en er met een generator elektriciteit wordt geproduceerd. Dit principe is vergelijkbaar met die van de fietsdynamo. 

De biomassa die we nu gebruiken is resthout uit onder meer de bosbouw, meubelindustrie en van de productie van bouwmaterialen. Het resthout wordt samengeperst in pellets, daarmee kunnen we het makkelijk vervoeren en verwerken in onze centrales.  

Hoe duurzaam is biomassa? 

Biomassa is een zeer duurzaam alternatief voor kolen. Biomassa heeft een kortcyclische CO2-uitstoot die niet bijdraagt aan de CO2-concentratie in de atmosfeer. Dat betekent dat hout dat wordt verbrand in relatief korte tijd wordt gecompenseerd door nieuwe aanwas. Wij passen alleen biomassa toe die voldoet aan de strengste duurzaamheidscriteria in de wereld. Deze criteria zijn vastgelegd in een convenant met natuur- en milieuorganisaties in Nederland. 

De gedeeltelijke transformatie van kolen naar biomassa is mogelijk vanwege de steun van de Nederlandse overheid. Het ministerie van Economische Zaken kent voor beide centrales in ieder geval tot 2027 structureel SDE+ subsidie toe. Daarmee is deze transitie gedurende die jaren ook economisch haalbaar.

Vragen 

Heeft u vragen over de informatie die wij over biomassa aanbieden of meent u dat wij ergens in de keten niet voldoen aan de vereisten, stuur ons dan een mail. Wij bevestigen binnen twee weken de ontvangst van uw e-mail en informeren u over de vervolgstappen. U kunt ook een mail sturen als u een exemplaar wilt ontvangen van de ondertekende intentieverklaring met ons commitment.

Biomassa vergisten

Plantaardige resten of overschotten uit de landbouw en vloeibare mest zijn ook vormen van biomassa en ideaal voor de productie van biogas.
RWE exploiteert twee biogasinstallaties in Duitsland. Eén installatie bevindt zich in de buurt van Neuss en voorziet het equivalent van ongeveer 1.600 huishoudens van elektriciteit en een aangrenzende industriële installatie van warmte. In Bergheim-Paffendorf bevindt zich een gemoderniseerde installatie. Deze biogasinstallatie produceert ongeveer 15.000 kubieke meter biogas per dag, dat wordt verwerkt tot aardgaskwaliteit en aan het plaatselijke aardgasnet wordt geleverd.

 

Biomassa op locatie

RWE heeft de ambitie de Eemshavencentrale net zoals de Amercentrale geschikt te maken voor biomassa.

Lees verder

Actuele productiegegevens

Volg de productiecijfers van onze biomassa- en biogascentrales via ons Transparantie webportaal.

Lees verder