Eerlijke selectie

Leveranciersbeheer

Wij hebben als doel om wereldwijd de beste leveranciers te selecteren. En daarbij spelen de kwaliteit van de samenwerking, de individuele kwaliteiten en het strategische belang een doorslaggevende rol. Dat betekent ook dat 'grote' en 'kleine' leveranciers op dezelfde manier geselecteerd kunnen worden.

Voorafgaand aan de selectiebeslissing worden alle potentiële inkoopmogelijkheden bekeken en overwogen door onze Category Teams, terwijl ze rekening houden met de relevante eisen en de omstandigheden op de inkoopmarkt. Daarna volgt de evaluatie, classificatie en verdere ontwikkeling van onze leveranciers. Als dit proces met succes is afgerond, kan de leverancier zich aanbieden voor een nauwere en meer langdurige samenwerking.