Ontwikkeling van leveranciers

Leveranciersbeheer

Veranderen of veranderd worden – samen plannen

Wij willen dat onze leveranciers zich verder ontwikkelen om op die manier hun prestaties te verbeteren. Op basis van de classificatie en de beoordelingsresultaten worden er samen met de leverancier doelstellingen geformuleerd.

Er zijn wel meerdere wegen die naar Rome leiden:

  • Leveranciers werken zelfstandig aan hun optimalisatie, op basis van gezamenlijk gedefinieerde doelen, waarvan de voortgang regelmatig wordt geanalyseerd en besproken.
  • RWE helpt actief bij de ontwikkeling van de leverancier, dat wil zeggen dat RWE samen met de leverancier maatregelen neemt.
  • De leverancier voert direct ad-hoc-maatregelen door op basis van duidelijk omschreven doelstellingen.

Daarbij vertrouwen wij op het initiatief van onze leveranciers. Wij willen iedereen vragen om zijn ideeën en voorstellen over hoe we de relaties met onze leveranciers kunnen optimaliseren te laten horen en ze samen met RWE verder uit te werken. Het daadwerkelijke en potentieel aantal geslaagde voorstellen zijn de belangrijkste indicatoren voor de initiatiefmogelijkheid bij onze leveranciers. En dat heeft dan weer een positief effect op hun volgende evaluatie.