Veiligheid op de werkplek

Leveranciers bij RWE

HS&S staat voor Health, Safety and Security.Oftewel: gezondheid, veiligheid en beveiliging.

Onze inzet voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers is een blijk van respect en waardering – en dat geldt niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook die van onze leveranciers en serviceproviders.

Iedereen die voor RWE werkt, moet net zo gezond naar huis gaan als hoe hij of zij de werkdag begon. We willen nu, nog meer dan in het verleden, ervoor zorgen dat onze partnerbedrijven hetzelfde veiligheidsbegrip hanteren als wij. Want alleen samen kunnen we succesvol zijn.

Om de veiligheid op het werk te verbeteren, zijn er binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van RWE talloze maatregelen ingevoerd en onderdeel geworden van onze leverings- en servicevoorwaarden:

  • Systeem voor werkveiligheidsmanagement 
  • Veiligheidspas 
  • Statusvraag voor werkveiligheid 
  • Melding van werkongevallen 
  • Leverings- en servicevoorwaarden