Uw instellingen voor cookies en pixels op group.rwe

Selecteer welke cookies en pixels wij mogen gebruiken. Let op dat sommige cookies om technische redenen noodzakelijk en ingeschakeld moeten zijn voor een werkende website. Als u gebruik wilt maken van elke dienst op onze website, moet elke cookiecategorie geselecteerd zijn. Meer informatie vindt u in ons gegevensprivacyverklaring.

    • Behouden de stabiliteit van de website.
    • Slaan uw gegevens voor aanmelden op.
    • Zorgen voor een verbetering van de gebruikerservaring.
    • Leveren advertenties die bij uw interesses passen.
    • Zorgen ervoor dat u interessante inhoud direct op uw socialmedia-netwerk kunt delen.

U kunt uw cookie- en pixelinstellingen op group.rwe te allen tijde aanpassen via ons gegevensprivacyverklaring.

Wettelijke mededeling

Meer informatie
Alles selecteren Bevestigen

Veiligheid op de werkplek

Mission Zero

Our MISSION is ZERO

‘MISSION ZERO’ is de naam van het RWE Generation programma dat ons gaat helpen een volgende stap te maken met het verbeteren van onze veiligheid performance. Wij hebben dit programma nodig om de volgende redenen.

We respecteren de mensen die voor ons werken

Veiligheid voor onze medewerkers en contractors staat bij RWE op 1. We kunnen niets minder accepteren dan dat wij er voor zorgen dat de mensen die voor ons werken, van externe firma’s of eigen medewerkers, na het werk weer gezond naar huis en hun naasten gaan. Wij werken veilig of niet. Er is geen andere optie.

Het is onze overtuiging dat elk incident, groot of klein, te voorkomen is. Want dat is onze missie, naar nul incidenten. Dit is Mission Zero.

Goed en bewust met veiligheid omgaan heeft alles te maken met respect voor elkaar

Bij RWE hebben we respect voor elkaar en gaan we met respect met elkaar om. Respect voor elkaars gezondheid hoort daarbij. Niemand mag iets overkomen op een van de RWE locaties.

Bij mijn RWE komt iedereen aan het einde van een werkdag net zo veilig en gezond weer thuis, als dat hij of zij er aan het begin van de werkdag naar toe is gegaan. Dat geldt voor ons als werknemers van RWE en voor de mensen die voor ons werken. Wie wel eens een incident van nabij heeft meegemaakt weet hoe dat voelt. Misschien heb je wel eens een collega moeten begeleiden naar het ziekenhuis voor behandeling; of heb je eerste hulp moeten verlenen bij een incident; of is iemand die onder jouw verantwoordelijkheid werkte eens iets overkomen; en heb je de familie daarover moeten informeren. Dat is echt verschrikkelijk en dat willen we dus ook niet meer.

Wij weten dat een goede beheersing van veiligheid samen gaat met excelleren in operationele prestaties

Goede veiligheid en goede bedrijfsvoering hebben dezelfde grond beginselen:

Goede voorbereiding van werkzaamheden, vooraf identificeren van risico’s, nemen van beheersmaatregelen, op de hoogte zijn van de regels en deze gedisciplineerd opvolgen, en elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken.

Deze grondbeginselen moeten we altijd en overal toepassen, zonder uitzondering.

We hebben de intrinsieke motivatie om gezamenlijk topprestaties te leveren. Daarbij hoort een continue verbetering van veiligheid, van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze installaties en onze financiële performance.

Topprestaties en continue verbetering van veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze installaties en financiële performance is onze ambitie.

Dit is de kern van onze strategie en wij werken hier gestructureerd aan. Dag in dag uit.

Een bedrijf dat de veiligheid op orde heeft, presteert beter. Good HSE is good business.

We zorgen ervoor dat RWE het voorbeeld wordt in de industrie. Een positie waar we trots op kunnen zijn. Het is onze overtuiging dat een bedrijf dat op veiligheidsgebied op top niveau presteert ook met zijn business resultaten top presteert.

Aandacht voor veiligheid betekent aandacht voor het werk. We streven er naar ons werk zo goed mogelijk te doen. Iedere dag weer. We voelen ons betrokken bij het werk en bij RWE, proberen taken binnen de planning en binnen budget uit te voeren. Volgens de kwaliteitsstandaarden die we hebben afgesproken. En door de veiligheidsprotocollen te volgen dwingen we onszelf beter te plannen, hebben we de kwaliteit beter in de grip en daarmee dus ook het budget.

Onze ambitie is om het beste energie productie bedrijf te zijn

Hoe we dat gaan doen? Door te doen wat we afspreken, zonder daar van af te wijken. Iedereen kent de regels en procedures en houdt zich daar aan. En door veiligheid simpel te maken, door onze procedures eenvoudiger en duidelijker te maken.

Als eerste hebben we de belangrijkste veiligheidsregels samengevat in 12 Life Saving Rules. Aan deze 12 regels dien je je altijd en overal te houden. Heel simpel.

Goede voorbeelden en initiatieven op het gebied van veiligheid worden gewaardeerd, het niet naleven van de regels en afspraken heeft consequenties. Dat zorgt voor duidelijkheid en vooral voor meer veiligheid.

Daarom:
ZERO letsel voor onze medewerkers, contractors & bezoekers
ZERO excuses voor onveilig gedrag
ZERO impact voor onze families & gemeenschappen
ZERO compromissen op Life Saving Rules

We willen naar NUL incidenten: Mission Zero.